5 Contoh Puisi Bahasa Sunda Bermakna - Contoh Karya Sastra | Kumpulan Karya Sastra Pilihan

5 Contoh Puisi Bahasa Sunda Bermakna

Judul : 5 Contoh Puisi Bahasa Sunda Bermakna
Rating : 100% based on 9759 ratings. 9676 user reviews.
Dihimpun Oleh Jasmin Olivia
Contoh Puisi Bahasa Sunda Pilihan - Apakah Sobat sedang mencari puisi bahasa Sunda yang bisa digunakan sebagai referensi tugas sekolah ataupun tugas kuliah? So, pastinya Sobat sudah berada di blog yang tepat karena selain menyajikan contoh-contoh puisi dari penyair-penyair kenamaan, kumpulan pantun yang bermanfaat, cerpen-cerpen yang menarik serta drama-drama pilihan, blog ini juga mencoba menyajikan karya sastra dari daerah ataupun suku yang berada di Indonesia.

Dibawah ini merupakan contoh puisi bahasa Sunda yang bisa Sobat simak. Buat sobat yang berasal dari tatar Pasundan tentunya bisa mengerti apa yang terkandung dari 5 puisi dibawah. Akan tetapi bagi sobat yang berasal dari Suku lain mungkin belum bisa memahami makna yang terkandung didalamnya. Untuk dapat memahami ke lima puisi dibawah, mungkin Sobat yang berasal dari suku lain bisa meminta bantuan dari teman atau kenalan yang berasal dari daerah Pasundan.

Berikut 5 Puisi Bahasa Sunda yang bisa Sobat simak.
Hirup


Dihirupan lain teu ngahaja
Diciptakeun lain di aya aya
Teu hade katungkul ku sumoreang ka tukang
Teu hade katungkul ku ngagugulung udagan

Waas ku ngajul bentang
Tapi teu inget kana daratan
Reueus ku ngahontal kahayang
Tapi teu eling kana ageman

Poma eling mangka eling
Baheula kudu jadi pepeling
Ayeuna sing jadi panggeuing
Isukan tong ngagugu kapusing

Ulah ngukut nafsu kapegung
Kahayang moal manggih tungtung
Sing tarati tur gumati
Turut tinumut ukur ka Gusti

Hirup teh cita-cita
Ngudag ngudag mangsa jeung rasa
Hirup teh ibadah Rela ikhlas ngumawulaAngin Priangan

Seungit angin priangan
ngusapan embun-embunanduh, embun-embunan
hawar-hawar rerendahan ngahariring
ayun ambing, ayun ambing.

Seungit angin kahyangan
sumerep na lelembutanduh, na lembutan
hawar-hawar rerendahan ngahariring
éling-éling, mangka éling.

Dengkleung déngdék
dengkleung déngdék sisi lamping
anu déwék, enya anu kuring
tanah wasiat, tanah duriat
anu matak tibelat nya rarasaan.

Dengkleung déngdékdengkleung déngdék sisi lamping
anu déwék, enya anu kuring
tanah katresna jati sarakan
anu tetep nyarengan nya lelembutan.Malati di Lamping Tresnan

Teu kedah jungjunan ngaraos bimbang
margi diri tetep imut ngahaleuang
teu kedah panutan alum kumidangdam
margi rasa tetep asih jeung katingtriman

Peurih rasa ati pami imut teu deui ngagelenyu
jerit raga dada pami haleuang teu ngango rasa
endahna panineungan mangsa katukang
janten ciri kantos sindang rasa kasmaran
keun antepkeun mawar nu aya dimumunggang
cul tinggalkeun malati nu aya dilamping 

katresnandalah mawar moal kamana murag daunna
Inggis malati teu seungit sumeleber dina ati

Tong nyawang mangsa nukungsi kalakon
kingkin dina ati tingtrim carita cinta
teukedah ngagelar rasa nungagalura
margi katineung tetep ngamuara dina dadaNgayuh Parahu Kanalangsaan

Hemm...
sanes Abdi teu percanten kanu Asih tur mika Heman,
nu nawisan palabuan kanggo panyinggahan,
mang taun taun balayar di tengah lautan kahirupan,
ngayuh parahu kanalangsaan,

Luak leok ka anginan
estu teu aya pisan pamuntangan,
sanes teu peryogi kanu ngamudi,
namung inggis nyuhunkeun balas budi,
rumaos seueur pisan balad nu nganti nganti,
nu janten tanggel waler diri...Hareupeun Kaca

Hareupeun kaca ngajanteng salila-lila
roman alum gurat duka atra narémbongan
hareupeun kaca sagala nu karandapan
lalakon katukang-tukang nungtut narémbongan.

Reueuk rumeuk dina eunteung
semu keueung semu nineung
jiwa awaking nyarita jiga nu nganaha-naha
duh ieung geuning jiga nu nganaha-naha.

Béjakeun deudeuh, bejakeun
rumasa geus katalimbeng.

Belum ada Komentar untuk "5 Contoh Puisi Bahasa Sunda Bermakna"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel